Subart
Vor tids blues
Netværk
Sommerferie rap
Tilbud
Målgrupper
Om Subart
Medarbejdere
Video
facebook

Der er startet Rapcrews følgende steder
Her er en liste over steder hvor der er etableret rapcrews og musikaktiviteter under Vor Tids Blues.

Silkeborg:
Dina Dinesen / Silkeborg Ungdomskole
DinaSkott.Dinsen@silkeborg.dk

Eva Nørrgård Back / Ung trivsel
Eva.back@silkeborg.dk

Horsens:
Sønderbro Kulturhus / Søndergien
Babara Pedersen
bs.pedersen@yahoo.dk

Tom Pindstrup
tjp.unit@gmail.com

Projekt leder Flemming Holm
Flemming.Holm5@skolekom.dk

Skanderborg:
Projekt Højvang
www.projekthoejvang.dk
projekthoejvang@gmail.com

Randers:
Claire Nielsen
cnn@msbolig.dk

Ring eller skriv gerne, hvis I vil høre nærmere:

Mail: info@subart.dk
Telefon: 2230 6511

Musik produktion og kunst som pædagogisk værktøj-
Kontakt
Subart: Phone: 0045 2230 6511 / mail: info@subart.dk