Subart på jeres institution, skole eller boligforening ?
Subarts musikterapeutiske og kunstneriske metoder kan implementeres hos jer på mange forskellige måder. Vi oplever sjældent at to steder er ens, men her er nogle eksempler.

Rapværksted / Rapcrew / Musikstudie / Musikværksted
Hvordan kan vi få en hiphop aktivitet eller et Rapcrew op at køre hos os ?
I kan være en skole, en boligforening, et kulturhus, en institution eller et hvilket som helst andet sted.

Subart har stor erfaring med at opstarte musikværksteder i boligområder. Vi har i vores arbejde fundet modeller for hvordan et musikværksted kan forankres både økonomisk og kulturelt, og vi har erfaring med hvordan udstyret financeres.
Vi kan hjælpe jer hele vejen.

Det der behøves, for at komme i gang er, interesserede deltagere, et rum med et bord og et par stole. Så er vi klar til at starte på jeres sted.
Der behøver ikke at være instrumenter eller computere til rådighed. Dem medbringer vi.

Vi tilpasser vores opstart og drift efter jeres behov, deltagernes særlige interesser og de forhold der i øvrigt gør sig gældende specielt hos jer. 

Hvad sker der i aktiviteten ?
Aktiviteten er bygget op omkring sessions.
En session er 3 til 5 timers studie, video eller tekstarbejde i vores medbragte musikstudie og videoværksted.
I en session hvor der er 1 Subart medarbejder, vil der kunne deltage op til 12 mennesker.
Enten i grupper eller en elev ad gangen.
Afhængigt af deltagernes behov og antal, og afhængigt af hvad der arbejdes med, kan der være flere Subart medarbejdere.

Det der arbejdes med er KUNST og deltagerne er KUNSTNERE.

Indtil projektet er forankret økonomisk i f.eks en ungdomskole vil en Subart medarbejder koster 550 kroner i timen, med udstyr.
Hertil kan komme udgifter til blanke CD’er, koncerter og lignende.

Modellen kan særligt bruges i Boligforeniger, som et tilbud til unge mennesker der driver rundt og ikke har noget at give sig til.


Dagsprojekt og præsentation
Se hvad musik kan på en enkelt dag.

På den dag laver vi musik og tekst med 4 til 6 unge.
Efterfølgende præsenterer vi det vi har lavet, samt et muligt projekt for jer.
Alt sammen på en dag.
F.eks fra kl. 10.00, produktion.
Fra kl. 15, præsentation.


Sommerferie Rap

Hvad skal de unge lave i sommerferien ?

Subart kører til sommer rundt og laver "Sommerferie Rap" i boligforeninger, klubber og institutioner.

Vi prøver med "Sommerferie Rap", at lave et tilbud, der kan engagere og aktivere unge mennesker i musik, tekstskrivning, video produktion og koncertøvning, hen over sommeren.

Se mere herKursus
Hvordan kan vi bruge Subarts metoder i vores musiktilbud ?

I har allerede en musikaktivitet på jeres skole eller institution, og ønsker at kvalificere denne med Subarts tilgang til musikarbejdet.

Det kan nemt lade sig gøre.

Få et kursus!

Kurset består af 2x5 timers undervisning med to medarbejdere fra Subart,
på kurset vil I lære om:

  1. De tre faser som eleverne går igennem i arbejdet med sig selv og musikken..
  2. Hvordan man kan bruge disse faser bevidst, og støtte eleverne i arbejdet med tekst og musik. 
  3. Hvordan man bruger den anerkendende og systemiske tilgang til eleverne i processen.
  4. Hvordan forholder man sig til tekstpolitik, rettigheder og udgivelser.


Derudover vil vi diskutere cases og erfaringer, hip hop kultur, misbrug, dizz tracks og tekniske løsninger. Alt i alt, vil vi komme rundt om alle de elementer som er relevante at forholde sig til, når man producerer hip hop musik med jeres målgruppe 

I denne model, vil vi anbefale en supervisions- og sparringsaftale med Subart efterfølgende.
Her vil vi gennemgå elevernes processer, og de udfordringer I har mødt undervejs. 

Vi tilbyder også konsulent bistand i forbindelse med afholdelse af koncerter, og andre større arrangementer. Temadag
Hvordan kan vi bruge Subarts metoder i vores musiktilbud ?

En temadag med Subart, er en inspirerende session og et interaktivt foredrag. Hvor deltagerne, gennem lyd og billeder, bliver ført igennem Subarts arbejdsmetoder og teorierne bag.
Vi vil dele ud af vores erfaringer og cases, og give jer et dybdegående indblik i den proces vi selv har været igennem i udviklingen af metoden.
Der vil derudover være adskillige smagsprøver fra vores tidligere produktioner, både som  lyd, musikvideoer, og måske live!
I vil selv blive inddraget i en live-musikproduktion, så I selv kan få en konkret oplevelse af de metoder vi arbejder med. 
Vi vil selvfølgeligt tilpasse temadagen jeres kontekst.

Temadagen vil være underholdende, spændende, og rørende. Og vil give jer en indføring i hvordan man kan støtte frustrerede menneskers behov for kunstnerisk udfoldelse.


Kunst er inde, pædagogik er ude ;-)-
Kontakt
Subart: Phone: 0045 2230 6511 / mail: info@subart.dk
Subart
Vor tids blues
Netværk
Sommerferie rap
Tilbud
Målgrupper
Om Subart
Medarbejdere
Video
facebook
En slags idegrundlag:

Mennesket har igennem sin udviklingshistorie, helt fra før vi var det vi kalder mennesker idag, udviklet os ved at blande os med hinanden.

Det er faktisk sådan alting har udviklet sig siden “Big Bang”,
ved at forskellige bestanddele er blevet blandet og nye er opstået der af.

Set i det lys, er det vi kalder ghettoer i dag, et sted hvor mennesker og kulturer udvikler sig.

Ghettoerne er med andre ord meget vigtige steder, hvor fremtidens kultur opstår.